Медиа планиране и телевизионна автореклама

23.04.2013

КАК ДА ПРОМОТИРАМЕ СОБСТВЕНИТЕ СИ ПРЕДАВАНИЯ В ЕФИРА, КАК ДА ГИ НАПРАВИМ ПО-УСПЕШНИ И ПЕЧЕЛИВШИ?

Какви умения ще придобиете от Алън и Джо?

КАК да използвате  максимално свободните ресурси от ефирно време за планиране на ефективни авторекламни кампании?

КАК да промотирате различните предавания взависимост от жизнения цикъл на предаването?

КАК да разработите най-добрата “self-promotion” стратегия за конкурентно позициониране на програмната схема и базов модел на процеса на медиа планиране?

КАК да повишите информираността на целевите публики като запазите баланса между редакционното съдържание и неговата промоция?

КАК да увеличите приходите си от реклама?

Клиентите, които се довериха на "James & Wilkinson Media”: 

BBC WorldWide, Discovery, Fox, Sony Entertainment Television Asia, Sky, Arte, Turner, MTV, TV2, UKTV, RTE и др.

В какво са най-добри Алън Джеймс и Джо Уилкинсън?

Създаване на ефективни стратегии за управление на авторекламните кампании, които гарантират изпълнението на маркетинговите цели.

Определяне на обхвата на медиа планирането и маркетинговите инструменти.

Разработване на план за максимално използване на потенциала и свободните ресурсите на медиите за самопромоция.

Програма на семинарa

10:00   Част първа: „Да си седнал върху златна мина”

Първата от тези две сесии по медиа планиране се фокусира върху макро маркетингa на ефирните оператори, опитващи се постоянно да увеличат ефекта от авторекламата си. Голяма част от тях  не разбират каква огромна пазарна стойност притежава тяхното собствено ефирно рекламно време и респективно не го експлоатират адекватно. Много често рекламното време се третира като ресурс, който няма цена, и не се разбира какви огромни възможности им дава то за промотиране на предаванията.

„Да си седнал върху златна мина” дава на маркетолози, творческите екипи и медиа планьори, насоки за това как да използват по-добре този годишен маркетингов ресурс от ефирно време и творчески разработки за промотиране на програмата си. Ние ще ви предоставим един ефективен модел в който автопромоциите ще придобият нова стойност. Поставяне на цели, приоритизиране, таргетиране, ефективно планиране на честотата на излъчване, алокиране на ресурсите са само част от акцентите на тази сесия.

11:00   Част втора: Възвращаемост до последния лев

В продължение на първата сесия, тук се спираме на микро маркетинг микса на операторите. Планирането на медийното ефирно време не е само алокиране на честотата и тежестта на определени спотове  с надеждата, че достатъчно аудитория ще види рекламните автоблокове и съответно ще бъде привлечена пред екрана. Ние ще ви демонстрираме похватите, необходими, за да се формулират успешни кампании и ефективни авторекламни блокове, които да привличат точната аудитория чрез разбиране на тази аудитория и нейното навигиране.

Подреждането на рекламните блокове, навигирането, крос промоциите и силата на ефирните анонси са основните теми, които покрива тази сесия, като доказва, че всеки цент, или както е прието в ТВ индустрия всяка секудна има значение в битката за вниманието на аудиторията.

12.00   Обяд
12.45   Практически модул: Тестване на представения модел с реален казус. Рекламна кампания при стартиране на нова програма в ефира.
14.00   Въпроси и отговори
14.30   Край на занятията

Програмата на семинара може да подлежи на промени.
Семинарът е на английски език, без превод на български.

Best Western Plus Bristol Hotel

Новият луксозен Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел е разположен в сърцето на Стара София, готов да посрещне изискания вкус на всеки гост с предпочитания за висока класа, топло гостоприемство и международен стандарт на обслужване.

 

Алън Джеймс

Притежава над двадесет и пет години опит в света на медиите. Превръща медийното планиране в евангелие като прилага нови маркетингови тактики и инструменти. Основател на "James & Wilkinson Media” заедно с Джо Уилкинсън.

Уеб сайт/блог
www.j-wmedia.com

Виж още

Джо Уилкинсън

Притежава над осемнадесет години опит в света на медиите. Успешно ръководи през годините рекламните стратегии в портфолиото на BBC Worldwide в Европа, Близкия Изток и Африка. Основател на "James & Wilkinson Media” заедно с Алън Джеймс.

Уеб сайт/блог
www.j-wmedia.com

Виж още