Стани лектор - апликационна форма

Име:
Фамилия:
Образование:
Заемана длъжност в момента:
Фирма/Организация:
Телефон за контакт:
E-mail:
Уебсайт:

 

1. Защо искате да станете лектор на семинар, организиран от „Power Brand”?
2. Каква е темата, която предпочитате да представите пред аудиторията?
3. Имате ли опит като лектор на други семинари? Кои? Кога?
4. Пред каква аудитория сте говорили? /брой хора/
5. Имена/телефони за референции
6. Професионални успехи, с които се гордеете:
Как научихте за нас?