Нашите лектори

Милин Джалалиев

Управител Saatchi & Saatchi

Милин Джалалиев има значителен опит в изграждане на марки, създаване на рекламни кампании, стратегическо планиране и развитие на бизнеса. 

В продължение на професионалната си кариера, Милин е заемал различни позиции и нива - от търговски представител, през мениджър на отдел „Връзки с клиенти” и мениджър Бизнес развитие.

Милин Джалалиев е магистър по “Бизнес Администрация” от Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий”.

Преподава „Реклама и Бранд Мениджмънт” в НБУ. Участва като панелист в различни семинари и форуми в сферата на маркетинга и комуникациите.

Милин се гордее със създаването на „Saatchi Circle”, практическа академия за реклама, която помага на младите хора да придобият практически опит.

Милин Джалалиев е повече от смел в своите идеи и предложения, които не спират да вдъхновяват колегите в екипа и клиентите на агенцията. Преди години, Saatchi & Saatchi изпрати по една фино бродирана риза от българска национална носия на австралийския клон на рекламна агенция M&C Saatchi и компанията Herringbon, които си позволиха да обидят несправедливо българите в своя реклама на ръчно изработени ризи.

„Хората трябва да споделят знания и опит. Българските мениджъри имат достатъчно голям съвкупен опит. Въпросът е да го споделят по между си. Вярвам, че ако искаш да получиш нещо, първо трябва да дадеш. Ако искаш да получиш знания и опит, първо трябва да споделиш такива.”, казва Милин в свое интервю за платформата newtrend.bg