Нашите лектори

Мирена Тодорова

Експерт Реклама и комуникации, „Победа“ АД

Мирена Тодорова се присъединява към екипа на „Победа“ АД преди 7 години като отговоря за интегрираните комуникационни дейности в компанията.

Ежедневните й ангажименти включват разработване на рекламни стратегии, създаване на маркетинг съдържание, цялостна дигитална комуникация на различните брандове, връзки с медиите и потребителите.

Професионалната кариера на Мирена е свързана с различни позиции в рекламна агенция „Idea” и „M3 Communications Group”.

Мирена стои зад цялостното развитие на дигиталния маркетинг на „Победа“ АД, поддържа активна комуникация с блогъри и фенове на различните марки на компанията в социалните медии.

Мирена Тодорова е магистър по „Бизнес администрация – стопанско управление, с профил Маркетинг” и бакалавър „Връзки с обществеността” от СУ „Кл. Охридски“. Докторант в Стопански факултет, с тема: „Изследване дигитален маркетинг и интегриране на новите медии в маркетинга на компаниите”.

Лектор е на различни форуми и конференции в областта на маркетинга, икономическото развитие, дигиталните медии и връзките с обществеността, сред които: IAB Forum, 2013 и „Дигитален маркетинг с нулев бюджет“, 2011.

Има редица публикации и интервюта в специализирани медии.

Марина Тодорова участва в журито на БГ Сайт 2014.