Нашите лектори

Георги Къдрев

Съдружник и управител в Imagga Technologies

Името на Георги Къдрев е свързано с проектите StockPodium, Cropp.me, AutoTag.me и Imagga API. Imagga Technologies печели 200 000 евро финансиране от фонда LAUNCHub, за да развие своята технология за анализ на изображения.

Георги Къдрев има магистърска степен по информатика, профил „Технологично предприемачество” от СУ „Климент Охридски”.

Вярва, че всеки човек може да промени света, ако има подходящата мотивация и достатъчно амбициозни цели, които да преследва, независимо от препятствията по пътя към успеха.

Работното му ежедневие в Imagga Technologies e свързано с техническото развитие на компанията и нейното стратегическо управление.

Георги се гордее с проектите Imagga API, с клиенти от цял свят и Cropp.me, с над 1 000 000 споменавания и хиляди статии в интернет пространството.

Наградата Intel Business Challenge Europe 2012 – 2nd prize winner, е голям успех за компанията и екипа, който стои зад проекта.

Георги Къдрев е преподавател по Технологично предприемачество към СУ от 2009 година.

Георги е предпочитан лектор на редица събития, сред които ICY HOUSE, 2013 и Startup Conference, 2010 г. и 2013 г.

Георги Къдрев е млад предприемач, който смело приема предизвикателствата на бизнес средата и ги преодолява със завидна лекота.