Нашите лектори

Диана Попски

Диана Попски, Управляващ директор „Arbitrage Research and Consultancy

Диана Попски притежава широк спектър от познания и опит в областта на потребителските проучвания, имплементирането на бизнес процеси и разработването на нови продукти.

Професионалните интереси на Диана се простират в сферата на маркетинга на традиционни и местни продукти, управлението на проекти и програми за развитие, въвеждане и провеждане на модули за обучение, свързани с анализ на информация, работа с клиенти и други.

Диана Попски е завършила философия, английски език и антропология в СУ “Св. Климент Охридски”.

В периода 1994 – 2002 година заема ръководни позиции в ACNielsen.

Диана Попски се гордее с корпоративната философия, която изгражда заедно със своя екип в „Arbitrage Research and Consultancy”: иновативни в дизайна на проектите, взискателни в процеса на събиране на информация, надеждни в доставянето на резултатите и проницателни в техния анализ.

Диана има опит като лектор на редица специализирани форуми, сред които медиен фестивал в Албена, форум на рекламата в София, обучения, организирани от центъра за развитие на медиите, Българска асоциация за външна реклама и други.