Нашите лектори

Мирослава Георгиева

Division Manager Consumer Experiences, GfK Bulgaria

Името на Мирослава Георгиева е познато от участието й в реализацията на редица изследователски проекти в областта на бързооборотните стоки  и услуги, не само на местно, но и на международно ниво. Проектите, по които Мирослава работи, са свързани с изграждането и успешното позициониране на марки, продукти и компании, локализирането на потребителски сегменти, със съответните им  очаквания и неексплоатирани нужди.

Мирослава Георгиева е ментор в GfK New Comer Academy във Виена,  едноседмичен обучителен модул, който включва най-добрите практики в областта на маркетинговите изследвания за служителите на GfK от Централна и Източна Европа, Средния Изток и Африка.

Мирослава се гордее с наградата „Excellence Team GfK”, която печели заедно с българските й колеги през 2010 година.

Мирослава Георгиева има номинация от Management Board на GfK Group и през 2010 година заедно с 15 мениджъра от 120 държави участва в проект, свързан с възможностите за оптимизация на компанията на глобално ниво.

Лектор на редица професионални конференции в България и чужбина, сред които:  

GfK Financial Conference, Виена, Retail in Detail, София,  БАУЧР, Несебър и др.

Има магистърска степен по социология и телевизионна журналистика от СУ „Св. Климент Охридски”.

Член на няколко професионални български и международни организации: ESOMAR, Българска социологическа асоциация и Българска маркетингова асоциация.

Мирослава Георгиева е хоноруван преподавател по социология на всекидневнието и качествени методи на изследвания в ПУ „Паисий Хилендарски”.