Нашите лектори

Мая Герасимова

Директор маркетинг „Девин” АД

Мая Герасимова има повече от 20 години опит в маркетинга и продажбите на бързооборотни стоки, над 10, от които в екипите на „Нестле”, „Данон България” и „Белла България”. 

Мая Герасимова е Директор маркетинг на „Девин” АД от 2011 г.

Поредното предизвикателството за „Девин” АД и маркетинг екипа на Мая, е превръщането на фирмата за бутилиращи води в компания с широко портфолио от напитки.

„Девин” надгради успешно маркетинговата стратегия на категорията „Бутилирани води и хидратация”, и от 2012 година двата подбранда развиват самостоятелни кампании: „Девин минерална – минерално вдъхновение” и „Девин изворна – истински чиста”. Лансиращата кампания на соковете „ФРУТЕЛЛИ”, е последното предизвикателство за компанията.

Мая Герасимова стои зад успешното лансиране на българския пазар на марките „Леки”, „Перелик”, „Орехите”, „Народен” и „Флора”, по време на работата й като маркетинг директор в „Белла България”. Мая приема като своя професионална мисия стратегията на компанията да работи не само в различни продуктови сегменти, но да развива и няколко бранда с различно позициониране в основните продуктови категории.

Мая има значителен опит, натрупан в „Белла България” при препозиционирането на марки. „Баници Белла – открадни време за себе си”, „Сачи – детска серия”, „Перелик – така се прави”, „Томи – в сърцето на всяка филия”, „Леки – вкусмихни се”, това са кампании за пример, реализирани успешно от маркетинг екипа на Мая.

Мая Герасимова е бранд мениджър на годината през 2005 г. за въвеждане на марката „Леки” на българския пазар.

Мая печели с екипа на „Белла България” 3 награди EFFIE за ефективни кампании.