Нашите лектори

Петя Стоянова

Управляващ съдружник, Power Brand

Петя Стоянова има повече от 15 години опит в областта на маркетинга, брандинга и интегрираните комуникации в международни компании.

Професионалната практика на Петя е свързана с изграждането, управлението и развитието на марки като Globul, Flirt, Toyota, DHL, Liqui Moly, Sonax, MV Agusta, БНТ и др.

Работата й като Директор корпоративен маркетинг в Globul, допринася за налагането на марката на българския пазар, успешното въвеждане на редица нови продукти и услуги, както и завоюване на сериозни пазарни позиции.

В различни периоди от професионалната си кариера, Петя развива стратегически маркетинг проекти на ключови клиенти в международните агенции „NewMomеnt New Ideas Company” и „S Team Bates”. Работата й като маркетинг консултант и търговски директор в БНТ е с основен фокус върху преструктурирането на процесите в търговския отдел, създаване и дефиниране ролята  на маркетинг функцията, както и изграждане на система за оценка ефективността на телевизионните предавания.

През последните години, Петя развива своя консултантска дейност и работи по стратегически маркетинг проекти на български фирми. Последното професионално предизвикателство, пред което се изправя, е създаването и налагането  на нов бранд - QUIXY, серия от продукти за цялостна грижа за автомобила, произведени в Германия.

Петя Стоянова притежава магистърска диплома по маркетинг от Bradford University, Management Center, UK и множество международно признати сертификати от различни образователни институции.

Петя е член на Етичната комисия към Национален съвет за саморегулация /НСС/ и дългогодишен член на журито на наградите за ефективна реклама „Еffie”.

Автор на серия от маркетинг статии в сп. „Мениджър” и редица онлайн публикации.

Петя е човек, който разчита на бизнес усет и коректност в отношенията, цени екипната работа и вярва в общите постижения.