Нашите лектори

Иван Иванов, IP Consulting

Европейски патентен представител. Представител по индустриална собственост пред българското Патентно ведомство. Представител по марки и дизайн пред ведомството за хармонизация на европейския пазар. Независим оценител на  права на интелектуална, индустриална собственост и други фактически отношения.

Иван Иванов  е ръководил защитата на интелектуалната собственост на някои от най-популярните български компании, сред които „Белла България”, „Ален Мак”, „Рефан”, „Елдоминвест”, „Мегахим”, „Стилмет”, „Теразид”, Първа инвестиционна банка и други.

Той е първият патентен специалист, организирал и създал процедури в областта на интелектуалната собственост в „Биовет Пещера” АД, които защитават брандовете на фирмата в страната и чужбина.

Позицията Директор интелектуална собственост в „Балканфарма Холдинг” АД, му позволява да създаде практики на най-високо управленско ниво за стабилизиране на интелектуалната собственост и закрила на териториите на пазарна реализация на компанията в цял свят.

Иван Иванов е участвал в подготовката и дискусиите за промяна на Закона за патентите и Закона за лекарствата в хуманната медицина при въвеждане на специфични механизми, свързани с интелектуалната собственост при фармацевтичните и ветеринарномедицинските продукти.

Професионалната му биография е свързана с редица значими проекти в страната и чужбина. Основава и за пръв път председателства Алианса за интелектуална собственост във фармацията, химията и биологията – неправителствена организация, активен партньор на българското правителство при преговорите за присъединяване на България в ЕС.

Учредител и член на Контролния съвет на Националната Асоциация за интелектуална собственост.

Координатор и един от основателите на националния портал за интелектуална собственост  ipbulgaria.bg

Консултант на Асоциацията на Американските Фармацевтични производители.

Иван Иванов има значителен опит като лектор на редица международни събития:

Семинар на Световната организация за интелектуална собственост, свързан с Договора за патентно коопериране, семинар на Световната митническа организация за осъществяване на граничен контрол на права на интелектуална собственост, семинар на Европейското ведомство за  нови сортове растения по въпросите на  прилагане на права и др.