Аутсорсинг на маркетинг отдели / функции

Ако сте малка или средно голяма фирма, която не може да си позволи да наеме опитни маркетинг специалисти, било защото не можете да им платите или защото не знаете как да ги управлявате, то ние сме вашият екип.

Ако не сте сигурни как да инвестирате малкия бюджет, който сте заделили?

Ако не сте сигурни дали вашият сътрудник се справя добре и с маркетинг ангажиментите, с които сте го натоварили?

Ние можем да поемем част от маркетинг ангажиментите на вашата фирма срещу фиксирано месечно възнаграждение.