Разработване на маркетинг стратегии

Правилната маркетинг стратегия е в основата на постигането на заложените цели. Дори да са наясно каква е позицията на марката и какви са поставените цели, много често организациите се затрудняват да дефинират най-правилния път за постигане на тези цели.

Нашите консултации по разработване на маркетинг стартегии ще ви помогнат в следните дейности:

а/ Сегментиране на  пазара и в кои сегменти бихте  имали конкурентно предимство

б/ Позициониране на марката, за да отговаря на очакванията и нуждите на целевата аудитория

в/ Разработване на комуникационни планове: дефиниране на точното послание към аудиторията и канали, чрез които ще се достигне до нея.