Маркетинг одит

Предприемането на структуриран маркетинг одит не е първото нещо, което маркетинг специалистите се заемат да направят, а и не всеки има необходимите познания за тази дейност и яснота за резултатите от нея.

Маркетинг одитът е основна подготвителна част преди да се пристъпи към разработване на маркетинг стратегията. Този процес замерва всички външни и вътрешни фактори, които оказват влияние върху създаването на ефективна стратегия. Често информацията, която е необходима, се намира в  организацията, но нейното систематизиране се оказва  трудно и непосилно задание.

Power Brand може да ви помогне да организирате познанията си за пазара, индустрията и вашият бизнес като ги обобщите в един ефективен маркетинг план. Маркетинг одитът преминава през няколко етапа:

 

Одит на вътрешните маркетинг фактори

Този етап дава отговор на въпросите:

Колко е печалившо съществуващото продуктово портфолио?

Необходимо ли е да се инвестира във всички марки?

Дали сме ценообразували правилно нашите продукти?

Отговарят ли на позиционирането на марката?

Дали дистрибуцията ни е най-ефективната за достигане на целевите сегменти?

Дали ефективно общуваме и комуникираме с нашите клиенти?

 

Одит на външни маркетинг фактори

Този етап дава отговор на следните въпроси:

Какви са нуждите на нашите клиенти?

Познаваме ли ги достатъчно добре? Какви са основните им характеристики?

Нашите продукти дали задоволяват тези нужди?

Какви са потребителските навици на клиентите ни?

Кои са основните ни конкуренти?

Какви са тяхните предимства пред нас?

Какви са законовите рамки на пазара?

 

Одит на съществуващи маркетинг планове

Този етап на маркетинг одит дава отговор на следните въпроси:

Наясно ли сме какви са целите,  които преследваме?

Правилна ли е стратегията за постигане на тези цели?

Искаме ли и имаме ли контрол върху маркетинг процеса?

Отговаря ли съществуващата маркетинг структура на нашите цели?