Разработване на комуникационни стратегии

Професионалното управление на публични комуникации е от изключително важно значение за всяка организация и необходим елемент за всяка управленска стратегия. Нашият екип ще ви помогне в разработването на комуникационни стратегии и планове, с които да информирате и убеждавате клиентите си, да печелите доверие и създавате стабилна връзка с тях. Ние можем да съдействаме при:

  • разработване на маркетинг комуникационни планове.
  • дефиниране на основни послания – какви предимства на марката трябва да комуникираме, за да ни забележат и да се различаваме от конкурентите ни.
  • дефиниране на точните канали за достигане до целевата аудитория.
  • подготовката на задание до рекламната агенция.
  • подбирането на рекламната или ПР агенция – изработване на критерии за подбор и оценка.