Създаване и репозициониране на търговски марки

Независимо колко е голям вашият бизнес, МАРКАТА оказва огромно влияние върху мнението на вашите съществуващи и потенциални клиенти. Когато разглеждат определен сайт или списание и виждат рекламата на вашата фирма, когато отварят последната ви брошура или посещават вашата интернет страница, те получават информация за вашата фирма, както съзнателно, така и подсъзнателно. Изключително важно е вашите клиенти да получават последователни и точни послания, а марката е основен носител на това.

Изграждането и поддържането на корпоративната идентичност и марката не е непременно сложен и труден процес. Важно е да спазвате някои основни правила:

  • Лесни за разбиране марка и послания, последователност във всичко, което правите – да се гарантира, че образът, който изграждате се подсилва всеки път, когато клиент влиза в контакт с вашата компания.
  • Марката трябва да дава „обещание“ на клиентите, да носи послание за това, което ще получат и като цяло да се вписва в имиджа на компанията, която предлага тази марка.
  • Важно е да запомните, че разработването на марка е много повече от атрактивно ново лого и че не винаги е необходимо ново лого за създаване на ефективна марка.

Ние можем да ви помогнем за изграждането на идентичност на марката и за нейното развитие във всички комуникационни канали и рекламни материали, за да изпълни вашата марка „обещанието“, което дава на клиентите ви.